ONZ Global Compact

Inicjatywa

Dr Irena Eris jest uznanym i solidnym partnerem biznesowym. Firma działa zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu od momentu powstania i te zasady są wpisane w codzienne funkcjonowanie organizacji. Dzisiaj nasza firma oznacza nie tylko markę najwyższej jakości, ale również rzetelnego i uczciwego kontrahenta. W swoich działaniach kierujemy się przede wszystkim zasadami rzetelności, uczciwości i partnerskiego traktowania.

Równie istotnym elementem jest odpowiedzialność za produkt, działania na rzecz środowiska i zaangażowane społeczne. Dbamy o naszych konsumentów, oferując im skuteczny i bezpieczny kosmetyk, rzetelną informację oraz uczciwą i wiarygodną komunikację. Nasze działania społeczne koncentrują się na wsparciu organizacji pożytku publicznego, domów dziecka, pomocy potrzebującym i działalności sponsoringowej.

Jesteśmy również jednym z członków-założycieli i fundatorów Fundacji „Piękniejsze Życie”, która pomaga kobietom podczas leczenia onkologicznego. Program „Piękniejsze Życie” jest programem ogólnoświatowym, który powstał w Stanach Zjednoczonych w 1989 roku.

W 2016 r. firma przystąpiła do ONZ-towskiej inicjatywy Global Compact. Głównym zadaniem organizacji, powołanej w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana, jest propagowanie zasad związanych m.in. z przestrzeganiem praw pracowniczych, wspieraniem ochrony środowiska czy przeciwdziałaniem korupcji. Od 2016 r. rokrocznie firma przygotowuje raportnt. realizacji 10 zasad Global Compact związanych z powyższymi obszarami.


Raport ONZ Global Compact – 10 Principles 2020