Polityka Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Dr Irena Eris SA

Dr Irena Eris S.A. działa zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu od momentu powstania firmy i te zasady są wpisane w codzienne funkcjonowanie organizacji. W swoich działaniach kierujemy się przede wszystkim rzetelnością, uczciwością, partnerskim podejściem i szacunkiem dla otoczenia.

Firma z przyjemnością i satysfakcją buduje najbardziej prestiżowe i cieszące się najwyższym uznaniem klientów polskie marki kosmetyczne na świecie. Wizerunek Firmy i marek jest dla nas rzeczą nadrzędną. W swojej ofercie Firma posiada dopasowany do potrzeb rynku asortyment kosmetyków, dermo kosmetyków, wyrobów medycznych oraz wyrobów naturalnych i organicznych z certyfikatem Cosmos.

Istotnym elementem naszej pracy jest odpowiedzialność za produkt, działania na rzecz środowiska i zaangażowane społecznie. Dbamy o naszych konsumentów, oferując im skuteczny i bezpieczny kosmetyk, rzetelną informację oraz uczciwą i wiarygodną komunikację.

 Nasze wartości to: marki, ludzie i tradycja. Dbamy o ludzi. Stawiamy na ludzi kreatywnych, działających efektywnie, kierujących się w pracy zarówno intuicją jak i wiedzą i doświadczeniem. Ludzi, którzy utożsamiają się z Firmą. Stawiamy na współpracę, bo tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi osiągniemy nasze cele. Szanujemy tradycję, dzięki której nasza firma ma duszę. Troszczymy się o środowisko, w którym pracujemy i żyjemy. Zadowolenie ludzi i jednocześnie satysfakcjonujący wynik ekonomiczny – to równorzędne miary sukcesu Dr Irena Eris S.A.

Jako drogowskaz naszych działań stawiamy sobie następujące cele:

  1. Wdrażanie wysokiej jakości innowacyjnych wyrobów, których skuteczność i bezpieczeństwo stosowania potwierdzana jest badaniami.
  2. Bezwzględne przestrzeganie wymagań prawnych, mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności odnoszących się do wyrobów, działalności Spółki jak i jej aspektów środowiskowych.
  3. Współpracę z dostawcami spełniającymi nasze wymagania jakościowe.
  4. Zapobieganie zagrożeniom środowiska naturalnego, poprzez zidentyfikowanie aspektów środowiskowych i minimalizowanie ich negatywnego wpływu na środowisko.
  5. Zrównoważony rozwój – godzenie interesów ekonomicznych z racjami społecznymi i ekologicznymi.
  6. Szukanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie surowców i opakowań.
  7. Stawianie pracownikom wysokich wyzwań, zapewniając jednocześnie szerokie możliwości rozwoju.
  8. Troskę o dobrą jakość relacji międzyludzkich wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Najwyższe Kierownictwo zapewnia niezbędne środki dla realizacji powyższych celów oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Satysfakcja i zadowolenie Klientów jest dla nas najlepszą rekomendacją gwarantującą rozwój Spółki jak również rozwój zawodowy pracowników.

W imieniu Dr Irena Eris S.A.
Paweł Orfinger – Prezes Zarządu
Piaseczno, 9.03.2022