Zanim zapiszemy Twoje zgłoszenie zapoznaj się z poniższymi zgodami

Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail serwis@DrIrenaEris.com, przy czym Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie objętym niniejszą zgoda przez podmioty z grupy kapitałowej Dr Irena Eris S.A. na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem wysyłki newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi jego wysyłkę. Dane Pani/Pana będą przetwarzane w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej w formie newslettera, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres: do czasu wypisania się z subskrypcji/wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com

ONZ Global Compact

Inicjatywa

Dr Irena Eris jest uznanym i solidnym partnerem biznesowym. Firma działa zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu od momentu powstania i te zasady są wpisane w codzienne funkcjonowanie organizacji. Dzisiaj nasza firma oznacza nie tylko markę najwyższej jakości, ale również rzetelnego i uczciwego kontrahenta. W swoich działaniach kierujemy się przede wszystkim zasadami rzetelności, uczciwości i partnerskiego traktowania.

Równie istotnym elementem jest odpowiedzialność za produkt, działania na rzecz środowiska i zaangażowane społeczne. Dbamy o naszych konsumentów, oferując im skuteczny i bezpieczny kosmetyk, rzetelną informację oraz uczciwą i wiarygodną komunikację. Nasze działania społeczne koncentrują się na wsparciu organizacji pożytku publicznego, domów dziecka, pomocy potrzebującym i działalności sponsoringowej.

Jesteśmy również jednym z członków-założycieli i fundatorów Fundacji „Piękniejsze Życie”, która pomaga kobietom podczas leczenia onkologicznego. Program „Piękniejsze Życie” jest programem ogólnoświatowym, który powstał w Stanach Zjednoczonych w 1989 roku.

W 2016 r. firma przystąpiła do ONZ-towskiej inicjatywy Global Compact. Głównym zadaniem organizacji, powołanej w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana, jest propagowanie zasad związanych m.in. z przestrzeganiem praw pracowniczych, wspieraniem ochrony środowiska czy przeciwdziałaniem korupcji. Od 2016 r. rokrocznie firma przygotowuje raportnt. realizacji 10 zasad Global Compact związanych z powyższymi obszarami.


Raport ONZ Global Compact - 10 Principles 2020