Zanim zapiszemy Twoje zgłoszenie zapoznaj się z poniższymi zgodami

Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail serwis@DrIrenaEris.com, przy czym Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie objętym niniejszą zgoda przez podmioty z grupy kapitałowej Dr Irena Eris S.A. na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem wysyłki newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi jego wysyłkę. Dane Pani/Pana będą przetwarzane w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej w formie newslettera, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres: do czasu wypisania się z subskrypcji/wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com

Dane osobowe

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pomocą niniejszej strony internetowej jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail serwis@DrIrenaEris.com. Zaznaczamy jednak, iż dane osobowe pozyskane za pomocą tejże strony internetowej mogą być przetwarzane przez podmioty z grupy kapitałowej Dr Irena Eris S.A. na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

Podanie danych, przy użyciu formularzy, jest dobrowolne i jest warunkiem poprawnego wykonania zadań w zakresie których udostępniono dane. Dane przetwarzane wyłącznie w „prawnie uzasadnionym interesie Administratora”, po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane przechowywane będą do czasu wypisania się z subskrypcji/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każdemu, kto udostępni dane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Takiej osobie przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Grupa Dr Irena Eris S.A wyznaczyła dla spółek: Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris Sp. z o. o., Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris Sp. z o. o. oraz Hotele SPA Dr Irena Eris Sp. z o. o. Inspektora Ochrony Danych – Panią Joannę Czarnecką. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt
Inspektor Ochrony Danych
ul. Armii Krajowej 12
05-500 Piaseczno
iod@drirenaeris.com