Zanim zapiszemy Twoje zgłoszenie zapoznaj się z poniższymi zgodami

Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail: serwis@DrIrenaEris.com . Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem wysyłki informacji handlowej, w szczególności newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi jego wysyłkę. Dane Pani/Pana będą przetwarzane w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej w formie newslettera, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres: do czasu wypisania się z subskrypcji/wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com

Dane osobowe

Dane osobowe

Informujemy, że Grupa Dr Irena Eris S.A wyznaczyła dla spółek: Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris Sp. z o. o., Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris Sp. z o. o. oraz Hotele SPA Dr Irena Eris Sp. z o. o. Inspektora Ochrony Danych – Panią Joannę Czarnecką. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt:
Inspektor Ochrony Danych
ul. Armii Krajowej 12
05-500 Piaseczno
e-mail: iod@drirenaeris.com