Zanim zapiszemy Twoje zgłoszenie zapoznaj się z poniższymi zgodami

Administratorem Państwa danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Armii Krajowej 12. Podane dobrowolnie przez Państwa dane będą przetwarzane w celu rejestracji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe

Dane osobowe

Informujemy, że Grupa Dr Irena Eris S.A wyznaczyła dla spółek: Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris Sp. z o. o., Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris Sp. z o. o. oraz Hotele SPA Dr Irena Eris Sp. z o. o. Inspektora Ochrony Danych – Panią Joannę Czarnecką. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt:
Inspektor Ochrony Danych
ul. Armii Krajowej 12
05-500 Piaseczno
e-mail: iod@drirenaeris.com